REGULAMINSklepu

I. Warunki ogólne.

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.bhpdukat.pl umożliwia dokonywanie zakupów artykułów BHP za pośrednictwem każdej przeglądarki internetowej.


2. Sklep P.H.U. DUKAT Ewa Wasiluk jest prowadzony przez firmę:

P.H.U. DUKAT Ewa Wasiluk
21-040 Kalinówka, ul. Krokusowa 23
Nip. 537-212-65-56

3. Adres do korespondencji: 

P.H.U. DUKAT Ewa Wasiluk
21-040 Kalinówka, ul. Krokusowa 23
tel. : +48 510 298 581
e-mail: phudukat@gmail.com

4. Zakup w sklepie internetowym DUKAT oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień.

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, jest możliwość założenia konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma  P.H.U. DUKAT  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Firma  P.H.U. DUKAT  zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym DUKAT  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma  P.H.U. DUKAT - wystawia fakturę VAT na zakupiony towar.

13. W przypadku zamówień drogą internetową jest możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

III. Ochrona danych osobowych.

Sklep internetowy www.bhpdukat.pl respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego, informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez firmę P.H.U. DUKAT która ma siedzibę w Lublinie, w celu prawidłowego wykonania zamówienia, aby powiadamiać Klientów Sklepu pocztą e-mail o realizacje zamówienia, aby odpowiadać na zapytania lub uwagi. Dane osobowe będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833). Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetworzone przez nas tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi pozostałych procesów posprzedażowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i odpowiednio do tego przystosowanej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oznacza to że, dane te są widoczne jedynie dla właścicieli (administratorów) sklepu i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających nasz serwis.

IV. Postępowanie reklamacyjne.

  • W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto.
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
  • W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
  • Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwrot należy uzgodnić e-mailem na adres phudukat@gmail.com. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
  • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.